NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus, Ullevål,
Bygg 31 4. etg
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Tlf: +47 23 01 60 30
E-post: post.nevsom@ous-hf.no

Webredaktør: Marit Skram
Ansvarlig redaktør: Cathrine Monrad Hagen

Om NevSom

 

Logg inn